โปรแกรมบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ชั่วคราว)

February 3rd, 2016 by admin No comments »

สถาบันเครือข่ายหลักและสถาบันเครือข่ายสมทบ ขอให้ ดาวน์โหลดโปรแกรม Access เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องพร้อมคู่มือ  เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งกลับมายัง CDEC ผ่านทาง Email cdec_center@yahoo.com

 ดาวน์โหลดที่นี่  โปรแกรมบันทึกหน่วยกิจกรรมพร้อมคู่มือ  update 08/09/59 (1-15328)

ตรวจสอบ หน่วยกิจกรรมของ ทันตแพทย์

January 6th, 2013 by admin 3 comments »

สามารถตรวจสอบหน่วยกิจกรรมได้ที่

http://www.cdec.or.th/dentist

username  เลขที่ใบอนุญาต

password  นามสกุล 3 ตัวอักษรแรก(พยัญชนะและสระ ภาษาไทย)+เลขที่ใบอนุญาต 5 หลัก

กรณีที่มี เลขที่ใบอนุญาต 1-4 หลัก จะเป็นดังนี้

เลขที่ใบอนุญาต 1 หลัก จะเป็น 0000X

เลขที่ใบอนุญาต 2 หลัก จะเป็น 000XX

เลขที่ใบอนุญาต 3 หลัก จะเป็น 00XXX

เลขที่ใบอนุญาต 4 หลัก จะเป็น 0XXXX

ติดต่อเรื่องคะแนน CE ได้ที่ cdec_center@yahoo.com