บริการนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบว่าทันตแพทย์ท่านนี้ได้รับใบอนุญาตหรือไม่กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล ของทันตแพทย์ที่ท่านต้องการตรวจสอบให้ถูกต้อง ถ้ามีข้อสงสัย หรือปัญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-5807500-3 *ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ภาพของทันตแพทย์ที่ปรากฎนี้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทันตแพทยสภาเท่านั้น ห้ามล่วงละเมิดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
ทันตแพทย์ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนแรกเข้าสู่ระบบเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องที่เว็บไซต์ CDEC จะไม่มีข้อมูลปรากฎที่นี่ โปรดทำการลงทะเบียนได้ที่ www.cdec.or.th

หมายเหตุ

โปรดกรอกชื่อและสกุลให้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถค้นพบข้อมูลได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เฉพาะทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และยังมีชีวิตอยู่

กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-5807500-3

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี