คะแนนหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง


เลขประจำตัว

บันทึกการเก็บคะแนน

บันทึกวงรอบสมาชิก

คะแนนสะสม ปี 2560

13

คะแนนสะสม ปี 2561

5

คะแนนสะสม ปี 2562

0

คะแนนสะสม ปี 2563

0

คะแนนสะสม ปี 2564

0

การสอบออนไลน์

การเข้าร่วมสัมมนา

การทำกิจกรรมวิชาการอื่นๆ