ลงทะเบียนแรกเข้า ระบบสมาชิกออนไลน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ CDEC สำหรับสมาชิกท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบใหม่ หรือเป็นครั้งแรกที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม โปรดเตรียมเอกสารสำคัญ* ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
  2. ภาพถ่ายสำหรับขึ้นโพรไฟล์ของท่าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วท่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนแรกเข้าได้ทันที เริ่มต้นด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อ-สกุล**ของท่าน ลงในช่องที่อยู่ด้านล่าง

แล้วกดปุ่ม ค้นหาประวัติ ระบบสมาชิกออนไลน์จะทำการเรียกประวัติของท่านจากฐานข้อมูลเดิมของทันตแพทยสภา

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าประวัติของท่านแล้ว โปรดปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลปัจจุบัน*** ให้ตรงตามความเป็นจริงและครบถ้วนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสมาชิก อย่างรอบด้านและยั่งยืน

คำถามคำตอบ Q & A