ช่องทางด่วนสำหรับ ติดต่อขอแก้ไขข้อมูล

หากท่านเห็นว่ามีคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่ตกหล่นไปจากฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอแก้ไข พร้อมส่งเอกสารประกอบได้ที่นี่
ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ต้องขออภัย ถ้าท่านได้เข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องเกินกว่า 80 หน่วยกิจกรรม ก่อนที่จะได้รับจดหมาย

1.) แจ้งปัญหา ลงทะเบียนแล้วแต่ทำไม่สำเร็จ

2.) แจ้งปัญหา ลงทะเบียนแล้วแต่ลืมรหัสผ่านไม่สามารถ login ได้

3.) แจ้งปัญหา ลงทะเบียนแล้วพบว่า อ่านบทเรียนออนไลน์แล้วไม่ได้รับคะแนน (ไม่มีเลขบัตรประชาชนในระบบ)

4.) แจ้งปัญหา ลงทะเบียนแล้วพบว่า อ่านบทเรียนออนไลน์แล้วได้รับคะแนนซ้ำ (เนื่องจากสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีปัญหาระหว่างส่งข้อมูลกลับมาที่เว็บ)

5.) แจ้งปัญหา ลงทะเบียนแล้วพบว่า ได้รับคะแนน CE ไม่ครบ (หน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ ตกหล่นไปจากฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ)

6.) ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาหน่วยกิจกรรม (เช่น ผลงานบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่างๆ)