คะแนนหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง


เลขประจำตัว

บันทึกการเก็บคะแนน

บันทึกวงรอบสมาชิก

วัน/เวลา ประเภท หรือ ชื่อ ของกิจกรรม รายละเอียด คะแนน
คะแนนสะสมปี 2560 13
07 ม.ค. 2560
13:45
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 48960 3.00
07 ม.ค. 2560
13:56
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 68362 2.00
08 ม.ค. 2560
08:33
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 48895 3.00
13 ม.ค. 2560
10:53
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 61464 3.00
28 พ.ค. 2560
17:14
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 61342 2.00
คะแนนสะสมปี 2561 5
18 มิ.ย. 2561
07:41
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 93358 3.00
21 ก.ย. 2561
07:46
ทำข้อสอบออนไลน์ ทำข้อสอบชุดที่ 47158 2.00