รูปถ่ายที่เหมาะสมสำหรับแสดงในโพรไฟล์ประวัติทันตแพทย์


โปรดเลือกใช้ภาพถ่ายแนวตั้ง เห็นศรีษะถึงกลางอก ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 400KB