ลงทะเบียนแรกเข้า ระบบสมาชิกออนไลน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ของทันตแพทยสภา CDEC สำหรับสมาชิกท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบใหม่ หรือเป็นครั้งแรกที่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทันตกรรม โปรดเตรียมเอกสารสำคัญ* ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
  2. ภาพถ่ายสำหรับขึ้นโพรไฟล์ของท่าน

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วท่านสามารถดำเนินการต่อที่ด้านล่างนี้ได้ทันที ด้วยการกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวทันตแพทย์** ของท่าน แล้วกดปุ่มค้นหาประวัติ ระบบสมาชิกออนไลน์จะทำการเรียกประวัติของท่านจากฐานข้อมูลเดิมของทันตแพทยสภา โปรดปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลปัจจุบัน*** ให้ตรงตามความเป็นจริงและครบถ้วนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสมาชิกอย่างรอบด้านและยั่งยืน

คำถามคำตอบ Q & A