ตรวจสอบทันตแพทย์จบใหม่

ตรวจสอบรายชื่อของ ทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา และได้รับใบประกอบวิชาชีพ ในปีล่าสุดได้ที่นี่

 • โปรแกรมบันทึกหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (ใช้เป็นการชั่วคราว ไปถึง 1 ต.ค. 2562 )

  สถาบันเครือข่ายหลักและสถาบันเครือข่ายสมทบ ขอให้ ดาวน์โหลดโปรแกรม Access เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องพร้อมคู่มือ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งกลับมายัง CDEC ผ่านทาง Email:cdec_center@yahoo.com

  เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ได้แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงร่างข้อบังคับการศึกษาต่อเนื่อง ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 อีกครั้ง โปรแกรมตัวนี้จะยังคงใช้ได้ถึง 1 ต.ค. 2562 เป็นอย่างช้า ก่อนจะถูกแทนที่ด้วยระบบเก็บคะแนนออนไลน์ทั้งหมด

  โปรแกรมบันทึกหน่วยกิจกรรมพร้อมคู่มือ ดาวน์โหลดที่นี่

 • รับชมวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ CDEC โฉมใหม่

  เนื่องจาก เว็บไซต์ CDEC โฉมใหม่ มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการณ์ เราจึงจัดทำคลิปสั้นบรรยายแนะนำวิธีการลงทะเบียนแรกเข้า และ สาธิตการทำข้อสอบออนไลน์

  คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าชม