ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา
การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning
Post

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ทันตแพทยสภาที่จะผลักดันนโยบายการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ ให้ภาคเอกชนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

อ่าน 12 ครั้ง
Post

ระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

อีกหนึ่งตัวอย่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด Digital Health System ทางทันตกรรม

อ่าน 12 ครั้ง
Post

6 เดือนที่ผ่านไปกับทันตแพทยสภา 10

ผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกทันตแพทยสภา อยากเห็นสภาทำเรื่องอะไรมากที่สุด ทำอย่างไร??? เพื่อผลักดันให้เสียงและความคิดเห็นของสมาชิก

อ่าน 12 ครั้ง
Post

ความคืบหน้าถ่ายโอน รพ.สต.

งานเสวนา “การถ่ายโอน รพสต. และภารกิจปฐมภูมิ จากกระทรวงสาธารณสุขไปยัง อบจ.จะไร้รอยต่ออย่างไร”

อ่าน 12 ครั้ง
Post

จับเข่าคุย..สุขภาพจิต นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์

เพราะนักเรียนที่เจ็บปวดจากการศึกษา อาจกลายเป็นหมอที่มีบาดแผลในหัวใจ

อ่าน 12 ครั้ง
Post

แนวทางปฎิบัติทันตกรรมวิถีใหม่

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น

อ่าน 12 ครั้ง
Post

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองทันตกรรม Updates in Dentistry 2022

  • 29 พ.ย. 2565 ถึง 29 พ.ย. 2565
  • ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
  • 4.00 คะแนน
Post

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (Oral health care training program 2022)

  • 03 พ.ย. 2565 ถึง 04 พ.ย. 2565
  • ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
  • 9.00 คะแนน
Post

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (R U Special 1st CUSDC Seminar)

  • 26 ต.ค. 2565 ถึง 26 ต.ค. 2565
  • ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • 6.25 คะแนน
แนวทางหลักในการดำเนินงานของเรา