ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา
การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning

รายชื่อผู้ขอคืนรหัสผ่าน แต่ อีเมลติดต่อไม่ได้ (Update ทุกอาทิตย์)

เฉพาะสมาชิกท่านที่ไม่มีอีเมล หรือ กรอกอีเมลผิด หรือ อีเมลไม่พร้อมใช้งานโปรดเปลี่ยนอีเมลของท่านทันที

อ่าน 1265 ครั้ง

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ทันตแพทยสภาที่จะผลักดันนโยบายการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ ให้ภาคเอกชนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

อ่าน 682 ครั้ง

การศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง easy easy

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นระยะ จากระยะแรกที่เน้นการทำความคุ้นเคยกับระบบ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ในระยะต่อไป

อ่าน 789 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการประชุมวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2567

  • 04 ก.ย. 2567 ถึง 06 ก.ย. 2567
  • โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ สงขลา
  • 18 คะแนน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Alternative fixed prosthodontics

  • 23 ส.ค. 2567 ถึง 23 ส.ค. 2567
  • ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ สงขลา
  • 7 คะแนน
แนวทางหลักในการดำเนินงานของเรา