ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา
การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning _________________ การศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงได้ _________________ The Continuing Dental Professional Education is The Quality and Accessibility Lifelong Learning

รายชื่อผู้ขอคืนรหัสผ่าน แต่ อีเมลติดต่อไม่ได้ (Update ทุกอาทิตย์)

เฉพาะสมาชิกท่านที่ไม่มีอีเมล หรือ กรอกอีเมลผิด หรือ อีเมลไม่พร้อมใช้งานโปรดเปลี่ยนอีเมลของท่านทันที

อ่าน 256 ครั้ง

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ทันตแพทยสภาที่จะผลักดันนโยบายการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ ให้ภาคเอกชนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

อ่าน 257 ครั้ง

การศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง easy easy

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นระยะ จากระยะแรกที่เน้นการทำความคุ้นเคยกับระบบ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ในระยะต่อไป

อ่าน 220 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่อง AI & I AM

  • 29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566
  • ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น ๑๙ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
  • 1 คะแนน

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Endodontic microsurgery : enhancing your success

  • 01 ก.พ. 2567 ถึง 02 ก.พ. 2567
  • ณ ห้องประชุม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เชียงราย
  • 6 คะแนน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2567

  • 29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ เชียงใหม่
  • 2 คะแนน
แนวทางหลักในการดำเนินงานของเรา